top of page

Forskning
og utvikling

FORSKNINGSGARVERIET:

FORSKNING PÅ AUTOMATISERINGSTEKNOLOGI OG NYE METODER FOR GARVING AV FISKESKINN

NORSK FJORDSKINN har etablert et forskningsgarveri i Trondheim sentrum hvor vi, i samarbeid med  NTNU Trondheim jobber med teknologiutvikling og nye oppskrifter for garving av fiskeskinn.

Automatisering, sensorsystemer, og kjemikalier basert på sirkulær økonomi, vil gi en miljøvennlig garveprosess. Garveriene vil dermed få bedre kontroll med garvemetode, ressursbruk, svinn og produktkvalitet.

 

Kunder som kjøper ferdig garvet skinn vil i økende grad etterspørre bærekraftige produkter.

Fiskeskinn vil med denne teknologien kunne brukes og gi en langt høyere verdiskapning enn ved dagens avsetning.

 

Salg av ferdig garvet fiskeskinn er rettet mot bransjene mote, design, interiør, emballasje og mot andre produkter der fiskeskinnets estetiske og kvalitetsmessige egenskaper kan utnyttes. 

AdobeStock_356126984.jpeg
bottom of page